CFD یک حرفه است

وقتی موانع بروز می کنند، مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید، نه هدفتان را.

 • آموزش رایگان

  دوره آموزشی رایگان، شبیه سازی مواد تغییر فاز

 • آموزش شبکه بندی

  آموزش پروژه محور تولید شبکه با نرم افزار قدرتمند ICEM CFD

 • آموزش نرم افزار اوپن فوم

  دوره آموزشی بسیار مفید و کاربردی نرم افزار متن باز OpenFOAM

 • دوره مقدماتی UDF

  برنامه نویسی در Fluent

محتوای موجود در سایت

100

متن دلخواه شما

100

محصولات

100

متن دلخواه شما

قدم اول

دوره جامع تولید انواع هندسه

آشنایی با انواع نرم افزارهای تولید هندسه

مقایسه برخی از این نرم افزار ها

شروع آموزش بخش ها مختلف نرم افزار

تولید  هندسه های ساده و پیچیده

انجام چند پروژه تولید هندسه

….

قدم دوم

دوره جامع تولید مش

آشنایی با انواع نرم افزارهای تولید مش

مقایسه برخی از این نرم افزار ها

شروع آموزش بخش ها مختلف نرم افزار

تولید  مش های ساده و پیچیده با تکنیک های بسیار کارآمد

انجام چند پروژه تولید مش

….

قدم سوم

دوره جامع شبیه سازی

آشنایی با انواع نرم افزارهای تولید مش

مقایسه برخی از این نرم افزار ها

شروع آموزش بخش ها مختلف نرم افزار

تولید  مش های ساده و پیچیده با تکنیک های بسیار کارآمد

انجام چند پروژه تولید مش

….

قدم چهارم

دوره جامع پردازش نتایج

آشنایی با انواع نرم افزارهای تولید مش

مقایسه برخی از این نرم افزار ها

شروع آموزش بخش ها مختلف نرم افزار

تولید  مش های ساده و پیچیده با تکنیک های بسیار کارآمد

انجام چند پروژه تولید مش

….

آموزش های موجود

برای دیدن جزییات بیشتر و قیمت محصول کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر و قیمت محصول کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر و قیمت محصول کلیک کنید

برای دیدن جزییات بیشتر و قیمت محصول کلیک کنید